Nhà ở cho sinh viên: Phân khúc để ngỏ

Khủng hoảng trên thị trường bất động sản kéo dài dẫn đến 90% doanh nghiệp bất động sản sụt giảm doanh thu, hầu hết phải cắt giảm nhân sự, thậm chí đóng cửa (số doanh nghiệp giải thể tăng 30,4% trong 5 tháng đầu năm 2023, theo T

https://nhipcaudautu.vn/bat-dong-san/nha-o-cho-sinh-vien-phan-khuc-de-ngo-3355704/

Subscribe to news alerts